Logo da Xunta de Galicia Ministerio de Empleo y Seguridad Social
ESPECIALIDADE DATAS
HORARIO
SSCE0110 Docencia da formación profesional para o emprego (398 horas)
Inicio: 08/06/2020
Luns a venres de 09:00 a 14:00 horas

¿Qué se fai no curso?

Programar, impartir,  titorizar e avaliar accións formativas do subsistema de formación profesional para o emprego, elaborando e utilizando materiais, medios e recursos didácticos, orientando sobre os itinerarios formativos e saídas profesionais que ofrece o mercado laboral na súa especialidade, promovendo de forma permanente a calidade da formación e a actualización didáctica.

¿Canto custa?

É 100% subvencionado para desempregados. Está cofinanciado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia e o Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

¿Ten prácticas en empresa?

Si, de 40 horas de duración. Todos os certificados de profesionalidade inclúen un módulo de prácticas non laborais en empresa.

¿Cales son os requisitos para acceder?

Estar desempregado inscrito no INEM e ter o bacharelato, un ciclo medio ou titulacións equivalentes (Nivel de cualificación de especialidade: 3)

¿Cal é o temario do curso?

Podes consultar o temario do curso aquí: FICHA

¿Ó finalizar o curso teño diploma?

Si, ó finalizar o curso obterás un certificación oficial con validez en todo o territorio nacional

Prazas dispoñibles.

Prazo de inscrición: aberto. Podes preinscribirte ó curso premendo este botón: PREINSCRICIÓN DOCENCIA

Máis información e inscricións:

formacion@systemvilagarcia.com

986 50 21 03