Ministerio de Educación

ACCIÓNS FORMATIVAS DIRIXIDAS PRIORITAMENTE A DESEMPREGADOS

2022/2023

ESPECIALIDADE DATAS
HORARIO DURACIÓN CONTIDOS PREINSCRICIÓN
COML0210 Xestión e control do aprovisionamento

Inicio: 28 novembro 2022

Remate: 27 marzo 2023

Luns a venres de 08:45 a 14:15 horas 468 horas FICHA Preinscrición
IFCD0210 Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web

Inicio: 21 novembro 2022

Remate: 27 abril 2023

Luns a venres de 15:30 a 21:00 horas 608 horas FICHA Preinscrición

¿Canto custan? ¿Quen pode acceder?

É 100% subvencionado

As accións formativas está cofinanciadas pola Xunta de Galicia e o Ministerio de Educación e Formación Profesional.

Dirixidas prioritariamente a desempregados/as inscritos no SEPE. Existe a posibilidade de incluír persoas traballadoras e autónomos.

¿Teñen prácticas en empresa?

Si, de 80 horas de duración. Todos os certificados de profesionalidade inclúen un módulo de prácticas non laborais en empresa.

¿Cales son os requisitos para acceder?

Ter o bacharelato, ciclo medio, titulacións equivalentes ou superiores (Nivel de cualificación de especialidade: 3)

¿Ó finalizar o curso teño diploma?

Si, ó finalizar o curso obterás un certificación oficial con validez en todo o territorio nacional

Podes solicitar máis información aquí:

formacion@systemvilagarcia.com

986 50 21 03