ESPECIALIDADE DURACIÓN NIVEL DATA INICIO HORARIO TEMARIO
SSCE0110    Docencia da formación profesional para o emprego 398 3 27/11/2018 Luns a venres de 15.30 a 20.30 horas FICHA

¿Tes o certificado de profesionalidade INCOMPLETO?

Hai prazas dispoñibles para os seguintes módulos:

  • MF1444: Impartición e titorización de accións formativas para o emprego (100 horas)
  • MF1445: Avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe en formación profesional para o emprego (60 horas)
  • MF1446: Orientación laboral e promoción da calidade na formación profesional para o emprego (30 horas)

 

Máis información:

formacion@systemvilagarcia.com

986 50 21 03

NIVEL REQUISITOS ACCESO
3

É preciso ter superados os módulos seguintes do certificado de profesionalidade SSCE0110 Docencia da formación profesional para o emprego:

MF1442: Programación didáctica de accións formativas para o emprego (60 horas)

MF1443: Selección, elaboración, adaptación e utilización de materiais, medios e recursos didácticos en formación profesional para o emprego (90 horas)