Logo da Xunta de Galicia Ministerio de Empleo y Seguridad Social
ESPECIALIDADE DATAS
HORARIO
SSCE0110 Docencia da formación profesional para o emprego (398 horas)
22/09/2020 ao 26/11/2020
Luns a venres de 09:00 a 14:00 horas

¿Tes o certificado incompleto e queres rematalo?

Se tes aprobado o MF1442: Programación didáctica de accións formativas para o emprego e MF1443: Selección, elaboración, adaptación e utilización de materiais, medios e recursos didácticos en formación profesional para o emprego queda unha praza dispoñible para os módulos seguintes:

  • MF1444: Impartición e titorización de accións formativas para o emprego
  • MF1445: Avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe en formación profesional para o emprego
  • MF1446: Orientación laboral e promoción da calidade na formación profesional para o emprego
  • MP0353: Módulo de prácticas profesionais non laborais

Dirixido a desempregados inscritos no SEPE (INEM)

Inicio: 22 de setembro

De Luns a Venres de 09:00 a 14:00 horas

1 praza dispoñible

 

Os interesados deberán poñerse en contacto co centro antes do 21 de setembro

Máis información e inscricións:

formacion@systemvilagarcia.com

986 50 21 03