Ministerio de Educación
ESPECIALIDADE DATAS
HORARIO

IFCD0210 Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web

Inicio: 16 de marzo de 2.022

Remate: 09 de maio de 2.022

Luns a venres de 15:30 a 20:30 horas

¿Tes o certificado de profesionalidade INCOMPLETO?

Máis información

Hai unha praza dispoñible para os seguintes módulos:

  • MF0493_3: Implantación de aplicacións web no entorno internet, intranet e extranet (90 horas)
  • MP0391: Módulo de prácticas profesionais non laborais (80 horas)

Requisitos de acceso

Para acceder ó curso é IMPRESCINDIBLE ter aprobado os módulos:

  • MF0491_3: Programación web no entorno cliente (180 horas).
  • MF0493_3: Implantación de aplicacións web no entorno internet, intranet e extranet (240 horas)

So poderá acceder o alumnado que teña o certificado INCOMPLETO.

¿Qué se fai no curso?

Desenvolver documentos e compoñentes software que constitúan aplicacións informáticas en contornas distribuídas utilizando tecnoloxías web, partindo dun deseño técnico xa elaborado, realizando, ademais, a verificación, documentación e implantación dos mesmos.

¿Canto custa? ¿Quen pode acceder?

É 100% subvencionado para desempregados.

Está cofinanciado pola Xunta de Galicia e o Ministerio de Educación.

Dirixido prioritariamente a desempregados/as inscritos no SEPE. Existe a posibilidade de incluír persoas traballadoras e  autónomos.

¿Ten prácticas en empresa?

Si, de 80 horas de duración. Todos os certificados de profesionalidade inclúen un módulo de prácticas non laborais en empresa.

¿Cales son os requisitos para acceder?

Estar desempregado inscrito no INEM e ter o bacharelato, un ciclo medio ou titulacións equivalentes (Nivel de cualificación de especialidade: 3)

¿Cal é o temario do curso?

Podes consultar o temario do curso aquí: FICHA

¿Ó finalizar o curso teño diploma?

Si, ó finalizar o curso obterás un certificación oficial con validez en todo o territorio nacional

Podes solicitar máis información aquí:

formacion@systemvilagarcia.com

986 50 21 03