Ministerio de Educación

ACCIÓNS FORMATIVAS DIRIXIDAS PRIORITAMENTE A DESEMPREGADOS

2022/2023

ESPECIALIDADE DATAS
HORARIO DURACIÓN CONTIDOS PREINSCRICIÓN
ADGG0308 Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas

Iniciada

De luns a venres de 08:45 a 14:45 horas 768 horas FICHA Non se admiten novas inscricións
IFCT0609 Programación de Sistemas Informáticos

Do 25/04/2023 ao 27/09/2023

De luns a venres de 15:30 a 21:00 horas 608 horas FICHA Preinscríbete
COML0210 Xestión e control do aprovisionamento

Finalizada

De luns a venres de 08:45 a 14:15 horas

468 horas FICHA

Non se admiten novas inscricións

IFCD0210 Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web

Iniciada

De luns a venres de 15:30 a 21:00 horas 608 horas FICHA Non se admiten novas inscricións

¿Canto custan? ¿Quen pode acceder?

É 100% subvencionado

As accións formativas está cofinanciadas pola Xunta de Galicia, Consellería Promoción do Emprego e Igualdade e o Ministerio de Educación e Formación Profesional.

Dirixidas prioritariamente a desempregados/as inscritos no SEPE. Existe a posibilidade de incluír persoas traballadoras e autónomos.

¿Teñen prácticas en empresa?

Si, de 80 horas de duración. Todos os certificados de profesionalidade inclúen un módulo de prácticas non laborais en empresa.

¿Cales son os requisitos para acceder?

Ter o bacharelato, ciclo medio, titulacións equivalentes ou superiores (Nivel de cualificación de especialidade: 3)

¿Ó finalizar o curso teño diploma?

Si, ó finalizar o curso obterás un certificación oficial con validez en todo o territorio nacional

Podes solicitar máis información aquí:

formacion@systemvilagarcia.com

986 50 21 03 - 698 18 63 36