Interpretación e cálculo de nóminas. As incapacidades temporais, análise e cálculo. Ver más grande

Interpretación e cálculo de nóminas. As incapacidades temporais, análise e cálculo.

A quen vai dirixido: Persoal laboral de empresas para os departamentos de RRHH, contabilidade, administración e xestión en xeral, cas especialidades en grao en administración e dirección de empresas, grao en C.C. xurídicas das administracións públicas, grao en economía, grao en educación social, grao en traballo social, e público en xeral.       

Más detalles

Contenidos

                                                    

Obxectivos xerais

  • Capacitar o alumnado para interpretar os conceptos legais do recibo de salarios ou nóminas e de cotización en calquera situación.

 

Obxectivos específicos

Ao finalizar a acción formativa, o/a participante será capaz de:

 

  • Interpretar unha nómina.
  • Calcular nóminas segundo diferentes tipos de I.T.
  • Coñecer e interpretar os boletíns de cotización á Seguridade Social (TC1/TC2).
  • Identificar o funcionamento da TXSS como ente recadador do sistema.

Contidos teórico-prácticos

 

MÓDULO 1.- O RECIBO DE SALARIOS

6 h. (T 3 h. - P 3h.)

-       Concepto.

-       Diferentes aspectos relacionados co recibo de salarios.

-       Composición do recibo de salarios. Análise e estrutura.

-       Retencións de IRPF, cálculo.

-       Bases de cotización.

-       Tipos de cotización.    

-       Base liquidábel.

-       Cota íntegra a deducir

-       Líquido a percibir.

 

MÓDULO 2.- PROCESO ADMINISTRATIVO DE COTIZACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL

5 h. (T 3 h. - P 2 h.)

-       A xestión da TXSS.

-       Réximes de cotización.

-       Réximes especiais.

-       Financiamento.

-       Cotización. Bases de cotización.

 

MÓDULO 3.- CASOS ESPECIAIS: INCAPACIDADE E OUTRAS SITUACIÓNS

14 h. (T 3 h. - P 11 h.)

-       As incapacidades temporais ou baixas.

-       Clasificación dos distintos tipos de incapacidades temporais:

  1. Enfermidade común, ou accidente non laboral.
  2. Enfermidade profesional
  3. Accidente de traballo
  4. Maternidade
  5. Risco durante o embarazo

-        Descontos por folga.

 

Medios didácticos e material previsto

Pizarra

Ordenador

Proxector de video.

 

Avaliación a realizar.

A avaliación da acción formativa consistirá na elaboración dun caso práctico e un tipo test.

Comentarios

No hay comentarios de clientes en este momento.

Escribe tu opinión

Interpretación e cálculo de nóminas. As incapacidades temporais, análise e cálculo.

Interpretación e cálculo de nóminas. As incapacidades temporais, análise e cálculo.

A quen vai dirixido: Persoal laboral de empresas para os departamentos de RRHH, contabilidade, administración e xestión en xeral, cas especialidades en grao en administración e dirección de empresas, grao en C.C. xurídicas das administracións públicas, grao en economía, grao en educación social, grao en traballo social, e público en xeral.